برنامه‌های درسی پنجشنبه (۲۸ فروردین) شبکه‌های آموزش و چهار

[ad_1]

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  کاروفناوری پایه۸ 

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس مطالعات اجتماعی  پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس علوم تجربی  پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ۱۶ درس نگارش ٢  پایه۱١ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و  تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣  پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 ساعت ۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس  تاریخ اسلام  ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا٩:٣۵درس عربی، زبان قرآن ٢  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس عربی زبان قرآن  ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس فلسفه١  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس تاریخ هنر جهان  رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۵٠: ١٠تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار  پای    ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۱۵: ١١تا ١١:٣۵  کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۱١:٣۵تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.