برنامه‌های درسی ۲۳ فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

[ad_1]

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه (۲۳ فروردین ۹۹) از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه – ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ – پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ 

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی پایه ٧

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی:

۷:۴۵ آموزش ورزش

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه ١٠

ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین‌شناسی پایه ١١

ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه١١

ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

 ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵ تا ١٠ درس ریاضی و آمار٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پودمان۴ – پایه ١١ شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ١١ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت ١١:١۵ تا ١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار پایه١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ درس عربی٣ پایه١٢مشترک بین تمام زمینه‌ها تدریس خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.