گام به گام تا رسیدن به «شهروندیِ فرهنگی»

[ad_1]

ایسنا/اصفهان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از دو سال پیش نگارش و اجرای سندی به نام «شهروندیِ فرهنگی» را آغاز کرده و اکنون با شیوعِ ویروس کرونا، تحقق یکی از مؤلفه‌های این سند، تحت عنوان «شهروند سالم» ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

امان‌الله باطنی، مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان، در همین خصوص از تدوین پروپوزال «جامعه شناسی کرونا» در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد و به ایسنا گفت: به زعم ما کرونا تمام خصوصیات یک پدیدۀ اجتماعی را دارد؛ چرا که هم خارجی بوده و در خارج از موجودیت یا شخصیتِ فردی انسان به‌وجود آمده، هم جبری است و همۀ شهروندان را موظف به اجرای قواعد خود کرده و هم عمومیت دارد و آداب و سنن و دیگر تشریفات اجتماعیِ خاص خود را به جامعه تحمیل و حتی شیوه مصافحه و دست و روبوسی مردم را نیز عوض کرده است.  

وی ادامه داد: کرونا، به نحوی در دستۀ پدیده‌های مربوط به مرفولوژی اجتماعی، به نوعی در گروه پدیده‌های مربوط به فیزیولوژی اجتماعی و همچنین از سویی در دستۀ پدیده‌های مربوط به رفتار گروهی و جمعی قرار گرفته و طبقه‌بندی می‌شود که از این حیث، غالب خصوصیات پدیده‌های اجتماعی را داراست.

مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نقش و ابزارهای بسیار مؤثری برای فرهنگ سازی و توزیع امر فرهنگی و اجتماعی بین مردم دارد، نیاز بود تا به این پدیدۀ اجتماعی ورود کرده و آن را تحلیل و در ابعاد و تبعات فرهنگی و اجتماعی‌اش مداقه کند.

این پژوهشگر اجتماعی افزود: جامعه شناسی کرونا در واقع برای تحلیل تبعات فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا تدوین شده و تمرکز آن بر مفهوم «شهروندیِ فرهنگی» و «شهروندِ سالم» است.

باطنی یادآور شد: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از دو سال پیش نگارش و اجرای سندی به نام «شهروندی فرهنگی» را آغاز کرد و از آنجا که شهروندی فرهنگی بر سه المان زیست‌پذیری، معناگرایی و مردم گرایی، متمرکز است و شش مؤلفۀ شهروند هویت‌مدار، شهروند سالم، شهروند پویا و مشارکت‌جو، شهروند مطالبه‌گر، شهروند خلاق و شهروند اخلاق‌گرا را در بر می‌گیرد،  امروز با تحلیل مسئلۀ کرونا، تحقق یکی از مؤلفه‌های شهروندی فرهنگی یعنی «شهروند سالم»، ضرورت پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از همان زمان ما در سند شهروندی فرهنگی و حول مقولۀ «شهروند سالم»، ۵۶ مسئله را در سه دستۀ سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت جسمانی، شناسایی و تحلیل کردیم که امروز و در کشاکش مسئلۀ کرونا، ضرورت حل این مسائل برای افزایش تاب‌آوری فرهنگی و اجتماعی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود.

مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: «جامعه شناسی کرونا» در هفت بخشِ کرونا به مثابۀ پدیده‌ای اجتماعی، تأملی بر تاریخ اپیدمی‌ها، خصوصیات اجتماعی اپیدمی‌ها، جامعه‌شناسی پزشکی و نظریۀ سرایت اجتماعی، تهدیدها و فرصت‌های کرونا، شهروندیِ فرهنگی، شهروند سالم و کرونا و در نهایت بخش پایانی که در آن جمع بندی و نتیجه گیری شده، خلاصه شده است.

باطنی با بیان اینکه در کشاکش مسئلۀ کرونا، تاب‌آوریِ سند شهروندی فرهنگی در مقابل بحران‌های فرهنگی اجتماعی به خوبی نشان داد که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان راه درستی را انتخاب کرده است، اظهار کرد: تنها تحقق دو مؤلفۀ شهروندی فرهنگی یعنی شهروند هویت‌مدار و شهروند سالم کافی است تا در آینده و به شرط اجرای درست برنامه‌ها، تبعات فرهنگی و اجتماعی این بحران‌ها در شهر به حداقل برسد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.