ساخت کیت بقا

تیغه قفل ترجیح داده می شود اما هر چاقو بهتر از بدون چاقو است. کدام یک از بهترین راهها برای داشتن چندین عامل با استفاده از همین غرفه چیست؟ بعد از استفاده از مسواک ، برس را در یک فنجان دهان ضد عفونی کننده قرار دهید. یک هدیه سگ متفکر برای یک صاحب سگ جدید …