تولید روزانه ۱۲۰۰ دست لباس کادر درمان در سپاه خوزستان

[ad_1] ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان با اشاره به تولید روزانه هزار و ۲۰۰ دست لباس محافظ کادر درمان در سپاه ولی عصر خوزستان، گفت: تامین لباس های محافظ یکی از مشکلات اصلی بود که کشور در ابتدا با آن مواجه بود اما خوشبختانه یکی از شرکت های دانش بنیان در دزفول توانست مجوز بگیرد و نیاز کشور …