تشکیل شورای ارکستر سمفونیک تهران

[ad_1] بنیاد رودکی به دلیل آنچه «واگذاری امور تخصصی به اهل فن و ارتقای سطح ارکستر» عنوان کرده است، از استادان صاحب نظر دعوت کرد و شورای ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل داد. به گزارش ایسنا، ارکستر سمفونیک تهران از این پس زیر نظر یک شورای تخصصی فعالیت خواهد کرد. محمد سعید شریفیان، هوشنگ کامکار، …