مقصودلو: دلیل برکناری اسکندری را نمی‌دانم/ مشکل بازنشستگی ندارم

[ad_1] سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران می گوید که فعلا به عنوان سرپرست در این فدراسیون حضور دارد و برای ارتقاء این ورزش کمک های لازم را انجام می دهد.  به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران در سکوت خبری از سمت خود کنار گذاشته شد و محمدرضا مقصودلو به عنوان سرپرست در …

دلیل برکناری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد چه بود؟

[ad_1] اواخر سال گذشته رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران در سکوت خبری از سمت خود کنار گذاشته شد. این در حالی است که حدود ۴۰ روز از این برکناری می گذرد و وزارت ورزش هنوز هیچ عکس‌العملی یا توضیحی درباره این برکناری نداشته است. به گزارش ایسنا، حدود ۴۰ روز از برکناری رئیس فدراسیون بولینگ و …