حمله دولت هنگ کنگ به انتقادات آمریکا، انگلیس و اروپا

[ad_1] دولت هنگ کنگ سیاستمداران خارجی که اخیراً از سرکوب دموکراسی‌خواهان در این دولت‌شهر انتقاد کردند را متهم به “جهالت” و “بی‌مسئولیتی” کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، دولت هنگ کنگ اخیرا اتهام‌زنی‌هایی که از سوی آمریکا، انگلیس و همچنین پارلمان اروپا علیه این دولت مطرح شد را کاملا بی‌پایه و اساس …