زیارت کنید، اما کرونا نگیرید

[ad_1] انجام فرایض و آدابی همچون زیارت مکان‌های مقدس موجب ارتقاء سلامت معنوی و آرامش روحی ما می‌شود، اما  باید بدانیم که در این روزهای کرونایی نکات بهداشتی را حتی در اماکن زیارتی هم رعایت کنیم. به گزارش ایسنا، در این شرایط و در صورت باز شدن اماکن زیارتی، برای حضور در اماکن مقدس و …