حفظ امنیت شغلی مهم‌ترین خواسته کارگران

[ad_1] یک فعال کارگری توجه به معیشت و حفظ امنیت شغلی و شفاف سازی قراردادهای کار را مهم‌ترین دغدغه و خواسته جامعه کارگری در هفته کارگر عنوان کرد. عبداله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر به کارگران سراسرکشور گفت: معیشت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری در سالهای اخیر بوده است تا …