ناکامی محمدیان و زارع در انتخابی کشتی آزاد/ قهرمانی امامی، طاهری و گرایی

[ad_1] علی شعبانی و امین طاهری با درخشش در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و شکست محمدحسین محمدیان و امیرحسین زارع صاحب دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی صربستان شدند. به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان ۲۰۲۰، …