سهم انتشارات علمی از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

[ad_1] نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران از لحاظ نسبت انتشارات به تولید ناخالص داخلی در نمایه‌نامه واس در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس آن چه در گزارش مشارکت دانش ایرانیان در جهان در سال ۲۰۱۶ بیان شده است، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶، حدود ۴۱۹ میلیارد دلار بوده …