بارون میاد جَر جَر – ایسنا

[ad_1] بارون میاد جر جر / رو پُشتِ بونِ هاجر / هاجر عروسی داره / تاجِ خروسی داره… شاید باورش دشوار باشد؛ ولی واقعیت دارد؛ این ترانه را که در کودکی‌هایتان در کوچه‌ها می‌أویدید و می‌خواندید، احمد شاملو به نظم درآورده و از فرهنگ عامه توسعه بخشیده است. در این روزهای بهار با صدای باران به …