تبلت؛ نوشدارویی بعد از… – ایسنا

[ad_1] ایسنا/بوشهر خودکشی فقیرانه دانش آموز ۱۱ ساله در همسایگی پایتخت انرژی ایران، یکی از چند خبر تلخ مهر نامهربان سال کرونایی ایران بود… این خبر واکنش های زیاد و متفاوتی داشت، اما اسناد حضور ناشاد او در «شاد» و مصاحبه ها و بیانیه های نماینده و دادستان و آموزش و پرورش هم نتوانست عریانی …