چگونه از بیماری‌های همه‌گیر آینده در امان باشیم؟

[ad_1] ایسنا/خراسان رضوی همه‌گیری کروناویروس در کمتر از 90 روز افراد زیادی را بیمار و برخی را نیز به کام مرگ کشاند. هرچند برای کاهش این همه‌گیری روش‌های مختلفی اتخاذشده اما می‌توان گفت، یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از همه‌گیری چنین ویروس‌هایی واکسن‌ها هستند. به گزارش ساینتفیک، همان‌طور که مشاهده کردیم واکسن‌های ساخته‌شده در …