تاکید معاونت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به خرید از شرکت های معتبر

[ad_1] همواره خرید تجهیزات پزشکی و از طرفی عدم اقدام به خرید از فروشندگان غیرمجاز تجهیزات پزشکی، نکنه ای مهم برای وزارت بهداشت بوده است و در این راستا در ادوار گذشته طرح های مختلفی جهت سازماندهی فروشندگاه تجهیزات پزشکی ارائه داده است. به گزارش ایسنا، بنابراعلام افرا طب، یکی از آن ها لزوم ثبت …