درصورت شکست الکاظمی سرنوشت نخست وزیری عراق چه می‌شود؟

[ad_1] یک کارشناس سیاسی عراق از مکانیسم قانون اساسی درباره آینده پست نخست وزیری در صورت شکست مصطفی الکاطمی در تشکیل کابینه جدید سخن گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از المعلومه، علی التمیی، کارشناس مسائل سیاسی در عراق گفت: در صورتی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر تازه مکلف شده این کشور در تشکیل کابینه …