جمع‌آوری معتادان، سیاست موفقی نیست

[ad_1] یک روان‌درمانگر اعتیاد می‌گوید: سیاست جمع‌آوری معتادان سوای شرایط کرونایی، سیاست موفقی محسوب نمی‌شود. به گزارش ایسنا، داوود شیوایی- پزشک و روان‌درمانگر اعتیاد با اشاره به اینکه در شرایط خاص کرونایی آسیب‌پذیری همه مردم افزایش پیدا کرده است، گفت: در این بین آسیب‌پذیری معتادان بیشتر از افراد دیگر است، زیرا آن‌ها مجبور به مصرف و …