چرا بیشتر مردم از برندهای خارجی استفاده می کنند؟

[ad_1] یک فعال کارگری با تاکید بر اصلاح قوانین بانکی در کشور گفت: بانکها باید همراهی بیشتری در سال جهش تولید داشته باشند. رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذای سال ۱۳۹۹ به نام “جهش تولید” گفت: در طول سالهای گذشته پایه و اساس بسیاری از نامگذاری ها مباحث اقتصادی …