پدافند زیستی به چرخه تکمیلی پدافند کشور اضافه شود

[ad_1] یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: با توجه به توطئه‌های دشمن باید پدافند زیستی به چرخه تکمیلی پدافند کشور اضافه شود. حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیماری کرونا یک تجربه جدید بود، اظهار کرد: این ویروس هم می‌تواند به صورت طبیعی به وجود آمده باشد و هم می‌تواند …