آنچه در جلسه خانه احزاب با استاندار خراسان رضوی گذشت

[ad_1] ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه احزاب خراسان رضوی گفت: هنوز هم اولین حرف استاندار این بود که وضعیت مشهد قرمز است. محمدعلی گندمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه خانه احزاب با استاندار، اظهار کرد: محورهای اصلی این جلسه با توجه به شرایط فعلی جامعه به خصوص استان خراسان رضوی، بیشتر موضوع کرونا و …