چشم انداز تیره و تار اقتصاد ترکیه

[ad_1] اقتصاددانان پیش بینی می کنند ترکیه وارد رکودی فراگیر خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از میدل ایست آنلاین، در شرایطی که اقتصاد ترکیه به تازگی از رکود اقتصادی خود خارج شده بود، شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و تعطیلی گسترده کسب و کارها در کنار اخلال در زنیجره تجارت و گردشگری …