تیشه‌گران: مشکل فضای تمرینی برای شناگران ناشنوا نداریم

[ad_1] رییس فدراسیون ناشنوایان گفت: درست است اماکن ورزشی فدراسیون ناشنوایان به بخش خصوصی واگذار شده، اما مشکلی از نظر فضای تمرینی برای شناگران ناشنوا نداریم و هر زمان شناگران برای انجام تمرینات احساس نیاز کنند، استخر در اختیار آنها گذاشته می‌شود. مهران تیشه گران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اماکن ورزشی فدراسیون ناشنوایان …