تاثیر سلول‌های بنیادی بر درمان زخم دیابت

[ad_1] محققان در پژوهشی نقش سلول‌های بنیادی در درمان زخم دیابت را بررسی کرده‌اند. به گزارش ایسنا، زخم به عنوان گسستگی در ساختار بافت‌های نرم تعریف شده که منجر به از بین رفتن پیوستگی آن بافت می‌شود. زخم پای دیابتی مشکلی جدی در بیماران بوده و دلیل اصلی قطع عضوها در بیماران دیابتی بوده است. …