نحوه درخواست VDSL‌ با چهار برابر سرعت فعلی اینترنت

[ad_1] فرایند ارتقاء ADSL به VDSL (سرینو) برای مشتریان شرکت مخابرات ایران در قم و تهران انجام می‌شود و مشتریان برای ثبت تقاضای تغییر تکنولوژی سرویس اینترنت خود باید به صفحه کاربری خود به آدرس wwwl.tci.ir مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند. به گزارش ایسنا، یکی از راه‌های افزایش سرعت اینترنت خانگی، جایگزینی VDSL به …