وحیدی: با برخوردهای توصیه‌ای نمی‌توان جلوی شیوع کرونا را گرفت

[ad_1] نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد که برای الزام مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی و سفر نکردن آن ها، تنها بیان توصیه کافی نیست باید با استفاده از رفتارهای سلبی آن ها را ملزم به اجرای این موارد کرد تا بتوان جلوی شیوع کرونا را گرفت. محمد وحیدی در گفت …