کرونا چه تأثیری بر اقشار مختلف می‌گذارد؟

[ad_1] رئیس موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی با بیان اینکه باید سیاست اجتماعی مشخص و تعریف‌شده در بحث کرونا داشته باشیم اظهار کرد: اجماع متخصصان حوزه رفاه این است که در کشور یک سیاست رفاهی مشخص نداریم و با این شرایط وارد بحرانی شدیم که دنیا را به زمین زده است. به گزارش ایسنا، روزبه …