مروری بر نوآوری‌های سیروس شمیسا در زادروزش

[ad_1] سیروس شمیسا امروز ۷۲ساله شد. حمیدرضا شایگان‌فر معتقد است او نظم جدیدی در زمینه آموزش ادبیات فارسی ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا،‌ بیست و نهم فروردین‌ماه زادروز دکتر سیروس شمیساست. مرکز فرهنگی شهر کتاب در معرفی این شاعر و نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی می‌نویسد: اهل ادب و فرهنگ و دانشجویان …