افزایش میزان مبتلایان و فوتی‌های کرونا در صورت عدم رعایت‌ضوابط بهداشتی

[ad_1] نتایج پروژه تحقیقاتی گروهی از محققان دانشگاهی و پژوهشگاهی در زمینه شبیه سازی انتشار کرونا ویروس نشان می‌دهد پیشگیری از بروز بیماری کووید-19 بر سایر روش‌ها برتری دارد به گونه‌ای که بر اساس یکی از این سناریوها، افرادی که در منطقه‌ای زندگی می‌کردند که اصول بهداشتی را رعایت نکردند به میزان 100 درصد بیشتر …