گام به گام تا رسیدن به «شهروندیِ فرهنگی»

[ad_1] ایسنا/اصفهان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از دو سال پیش نگارش و اجرای سندی به نام «شهروندیِ فرهنگی» را آغاز کرده و اکنون با شیوعِ ویروس کرونا، تحقق یکی از مؤلفه‌های این سند، تحت عنوان «شهروند سالم» ضرورت بیشتری پیدا کرده است. امان‌الله باطنی، مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان، در همین خصوص …