تولید روزانه نفت لیبی از مرز یک میلیون بشکه گذشت

[ad_1] لیبی تولید روزانه نفت را به بیش از یک میلیون بشکه رساند که نقطه عطفی برای این کشور عضو اوپک پس از تعطیلی صنعت انرژی تحت تاثیر درگیری جناحهای رقیب در ابتدای سال ۲۰۲۰ محسوب می شود. به گزارش ایسنا، لیبی که بزرگترین ذخایر نفت آفریقا را در اختیار دارد، از زمان آتش بسی …