تهیه نقشه صخره‌های مرجانی جهان توسط ناسا

[ad_1] ناسا اخیرا از دانشمندان درخواست کرده است تا به این سازمان در تهیه نقشه صخره‌های مرجانی جهان کمک کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، ناسا از دانشمندان خواسته است تا به این سازمان در شناسایی و طبقه‌بندی مرجان‌های جهان کمک کنند تا کارشناسان بتوانند بهتر درک کنند که چگونه صخره‌های مرجانی …