تسهیلات دولت برای صنایع کرونازده ناکافی است

[ad_1] مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: اغلب تولیدکنندگان معتقدند مشوق‌ها و تسهیلاتی که دولت برای واحدهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته ناکافی، بسیار کم و همینطور به موقع نیست. به گزارش ایسنا، صابر پرنیان در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: قرار بر این است که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب …