یک مقایسه ساده – ایسنا

[ad_1] به نظر می‌رسد که نه فقط مقامات رسمی، بلکه بسیاری از منتقدان نیز دچار معیارهای دوگانه در رفتار و تحلیل شده‌اند. از این رو آنان به نوعی بازتاب‌دهنده همان چیزی هستند که با آن مخالفت می‌کنند. سال‌ها پیش یکی از اصولگرایان تند نیز به جرگه اصلاح‌طلبی درآمد و سپس و به سرعت هم از …