دلیل برکناری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد چه بود؟

[ad_1] اواخر سال گذشته رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران در سکوت خبری از سمت خود کنار گذاشته شد. این در حالی است که حدود ۴۰ روز از این برکناری می گذرد و وزارت ورزش هنوز هیچ عکس‌العملی یا توضیحی درباره این برکناری نداشته است. به گزارش ایسنا، حدود ۴۰ روز از برکناری رئیس فدراسیون بولینگ و …