راهنمای خرید ساز عود دلشاد موزیک

[ad_1] می‌توان گفت ساز عود یک ساز ایرانی است اما سالها در ایران به فراموشی سپرده شد و در کشورهای عربی و ترکی بیشتر نواخته شد. به گزارش ایسنا، بنابراعلام دلشاد موزیک، از جمله اساتید عود نوازی منصور نریمان، محمود رحمانی پور، حسن منوچهری، اکبر محسنی، عبدالوهاب شهیدی و همچنین در سالهای اخیر ارسلان کامکار، …