انجام ورزش در بلند مدت سبب کاهش فشار خون می‌شود

[ad_1] ایسنا/چهارمحال و بختیاری عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهرکرد گفت: فشار خون در مقایسه با دیگر شاخص‌های قلبی عروقی، بسیار دیر و آهسته‌تر به ورزش پاسخ می‌دهد و مطالعات نشان داده است که هرچه ورزش بیشتر و در بلندمدت‌ انجام شود، سرعت کاهش فشار خون، افزایش پیدا می‌کند، که البته مشاهده این …