انون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟

[ad_1] یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی با عنوان” قانون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟” تاکید کرد :باید برای حل مشکلات نظام انتخاباتی و کارآمدتر شدن خانه ملت فکری جدی و اساسی کرد. به گزارش ایسنا، متن یادداشت  سید علی اصغر گرجی به این شرح  است: با گذشت ده دوره برگزاری انتخابات …