یادی از شهید عبدالحسین کردی

[ad_1] ایسنا/لرستان با انفاق جان و مالتان پیروزی و نصر را نصیب خودتان گردانید. در بخشی از وصیت‌نامه شهید عبدالحسین کردی آمده است: پروردگارا: تو می‌دانی به یگانگی و وحدانیت اعتقاد دارم و تنها تو را می ستاییم و از تو یاری می‌جویم. و تنها به تو پناه می‌برم از شر هر شیطانی و شهادت …