“سایه کرونا در زندان ها” پربازدیدهای حقوقی در هفته ای که گذشت

[ad_1] نقض رای محکومیت نجفی، تمدید مرخصی ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان تا پایان فروردین ماه، فرار تعدادی از زندانیان زندان شهرستان سقز و ماموریت رییس قوه قضاییه به دادستان کل برای پیگیری وضعیت زندان ها و … پربازدیدهای اخبار حقوقی ایسنا در هفته گذشته بود. به گزارش ایسنا، پربازدیدهای اخبار حقوقی را در هفته …