حمایت صندوق نوآوری از طرح‌های حوزه قالب‌های پرسکاری صفحات فلزی

[ad_1] با انتشار فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش بنیان و فناوری برای ارائه راه حل‌های فناورانه در زمینه طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای فلزی دعوت شدند. به گزارش ایسنا، طی انتشار فراخوانی گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند برای ارائه راه حل فناورانه در زمینه طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانتورهای …