کاهش ۱۵ درصدی معاینات مراجعین مدعی نزاع در کهگیلویه و بویراحمد طی سال ۹۸

[ad_1] ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی سال گذشته، ۵ هزار و ۳۷۵ نفربا ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده اند. “ کامروز امینی” افزود: طی سال گذشته، ۵ هزار و ۳۷۵ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده اند که این تعداد نسبت مدت …