هشدار نسبت به شیوع یائسگی زودرس در زنان ایرانی

[ad_1] نتایج مطالعه‌ای در مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی باروری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد که میزان بروز زودرس یائسگی در جمعیت ایرانی از حد نصاب یک تا پنج درصد جهانی بالاتر است. به گزارش ایسنا، یائسگی یا منوپوز یکی از دوره‌های طبیعی زندگی زنان است که در آن …