وقتی «کرونا» تخریب‌گرانِ آثار تاریخی را فعال‌تر می‌کند!

[ad_1] فکرش هم برایشان خنده‌دار بود؛ معتقد بودند وقتی مردم را به «#در_خانه_بمانیم» تشویق می‌کنیم، چرا باید به این فکر کنیم که برخی از همان مردم دنبالِ راهی برای خلاص شدن از دست میراثِ تاریخی‌شان باشند و در خانه ماندن متولیانِ میراثی را راهی برای این فرار بدانند! به گزارش ایسنا، اما اتفاقات هر روزه …