گفت‌وگو با هنرمندی که هم‌اندازه رادیو سن دارد!

[ad_1] رادیو امروز ۸۰ ساله شد و حمید منوچهری ـ هنرمندی که از این ۸۰ سال ۶ دهه را با رادیو همراه بوده است ـ در سالروز تولد صدا چنین می‌گوید: «من عاشق رادیو هستم و به آن بسیار گوش می‌دهم. با مردمی هم که برخورد کرده‌ام، بسیار رادیو گوش می‌کردند. در رادیو بیشتر از …