رشد مثبت کشاورزی و منفی صنعت تا پایان پاییز

[ad_1] اتاق بازرگانی تهران جدیدترین آمارها از وضعیت تولید در ۹ ماهه اول سال گذشته را منتشر کرده که نشان دهنده رشد مثبت در بخش کشاورزی است. به گزارش ایسنا بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش رشد بخش کشاورزی در پاییز سال ۱۳۹۸ در قیاس با تابستان همان سال کاهش پیدا کرده و …